lồng đèn PK-04
1162
Giá bán:
70,000 ₫

Model: PK-04
Giá: 70.000VNĐ/cái 
Đặt hàng tối thiểu:
Đặt hàng tối đa:
Giao hàng: Trong3 ngày kể từ khi người mua thanh toán
Ngày đăng: 2016-03-14 Thời hạn: Không giới hạn

 

 

 

 

52 Đất Thánh, P.6 Q. Tân Bình. HCM

0919993020 - (08) 6676 2332(08) 6676 2332 - (08) 6676 231

 

 

 

 

Sản phẩm cùng loại

 • Đầu_treo_trang_trí_DT-01

  Đầu_treo_trang_trí_DT-01

  Giá bán:
  180,000 ₫
  Đầu_treo_trang_trí_DT-01

  Tình trạng: Hết hàng

  Giá: 180,000 ₫

  Model: DT-01
  Giá: 180.000VNĐ/cái
  Đặt hàng tối thiểu: 1 cái 
  Đặt hàng tối đa:
  Giao hàng: Trong3 ngày kể từ khi người mua thanh toán
  Ngày đăng: 2015-10-27 Thời hạn: Không giới hạn

  CHI TIẾT
 • Tay giả

  Tay giả

  Giá bán:
  80,000 ₫
  Tay giả

  Tình trạng: Hết hàng

  Giá: 80,000 ₫

  Model: tay giả
  Giá: 80.000VNĐ/cái
  Đặt hàng tối thiểu: 1 cái
  Đặt hàng tối đa:
  Giao hàng: Trong3 ngày kể từ khi người mua thanh toán
  Ngày đăng: 2015-10-27 Thời hạn: Không giới hạn

  CHI TIẾT
 • Nhện đen 2m

  Nhện đen 2m

  Giá bán:
  200,000 ₫
  Nhện đen 2m

  Tình trạng: Hết hàng

  Giá: 200,000 ₫

  Giao hàng: Trong3 ngày kể từ khi người mua thanh toán
  Ngày đăng: 2015-10-17 Thời hạn: Không giới hạn

  CHI TIẾT
 • Nhện đen 1,5m

  Nhện đen 1,5m

  Giá bán:
  150,000 ₫
  Nhện đen 1,5m

  Tình trạng: Hết hàng

  Giá: 150,000 ₫

  Model: Nhện 1,5m
  Giá: 150.000VNĐ/con 
  Đặt hàng tối thiểu: 1 con
  Đặt hàng tối đa:
  Giao hàng: Trong3 ngày kể từ khi người mua thanh toán
  Ngày đăng: 2015-10-17 Thời hạn: Không giới hạn

  CHI TIẾT
 • Cờ cướp biển PK-01

  Cờ cướp biển PK-01

  Giá bán:
  70,000 ₫
  Cờ cướp biển PK-01

  Tình trạng: Hết hàng

  Giá: 70,000 ₫

  Model: PK-01
  Giá: 70.000VNĐ/cái 
  Đặt hàng tối thiểu: 
  Đặt hàng tối đa:
  Giao hàng: Trong3 ngày kể từ khi người mua thanh toán
  Ngày đăng: 2016-03-14 Thời hạn: Không giới hạn

  CHI TIẾT
 • Đầu treo PK-02

  Đầu treo PK-02

  Giá bán:
  180,000 ₫
  Đầu treo PK-02

  Tình trạng: Hết hàng

  Giá: 180,000 ₫

  Model: DT-01
  Giá: 180.000VNĐ/cái Liên hệ
  Đặt hàng tối thiểu: 1 cái Đặt hàng
  Đặt hàng tối đa:
  Giao hàng: Trong3 ngày kể từ khi người mua thanh toán
  Ngày đăng: 2015-10-27 Thời hạn: Không giới hạn

  CHI TIẾT
 • Nhện giả PK-14

  Nhện giả PK-14

  Giá bán:
  80,000 ₫
  Nhện giả PK-14

  Tình trạng: Hết hàng

  Giá: 80,000 ₫

  Model: PK-14
  Giá: 80.000VNĐ/giá
  Đặt hàng tối thiểu: 
  Đặt hàng tối đa:
  Giao hàng: Trong3 ngày kể từ khi người mua thanh toán
  Ngày đăng: 2016-03-14 Thời hạn: Không giới hạn

  CHI TIẾT
 • đầu lâu nhựa DS-01

  đầu lâu nhựa DS-01

  Giá bán:
  100,000 ₫
  đầu lâu nhựa DS-01

  Tình trạng: Hết hàng

  Giá: 100,000 ₫

  Model: DS-01 
  Giá: 100.000VNĐ/cái
  Đặt hàng tối thiểu:
  Đặt hàng tối đa: 
  Giao hàng: Trong3 ngày kể từ khi người mua thanh toán
  Ngày đăng: 2016-03-14 Thời hạn: Không giới hạn

  CHI TIẾT
 • Đầu lâu đèn led DS-02

  Đầu lâu đèn led DS-02

  Giá bán:
  180,000 ₫
  Đầu lâu đèn led DS-02

  Tình trạng: Hết hàng

  Giá: 180,000 ₫

  Model: DS-02
  Giá: 180.000VNĐ/cái 
  Đặt hàng tối thiểu:
  Đặt hàng tối đa:
  Giao hàng: Trong3 ngày kể từ khi người mua thanh toán
  Ngày đăng: 2016-03-14 Thời hạn: Không giới hạn

  CHI TIẾT
 • Xương nhựa DS-04

  Xương nhựa DS-04

  Giá bán:
  60,000 ₫
  Xương nhựa DS-04

  Tình trạng: Hết hàng

  Giá: 60,000 ₫

  Model: DS-04
  Giá: 60.000VNĐ/cái
  Đặt hàng tối thiểu: 
  Đặt hàng tối đa:
  Giao hàng: Trong3 ngày kể từ khi người mua thanh toán
  Ngày đăng: 2016-03-14 Thời hạn: Không giới hạn

  CHI TIẾT
 • Dây chữ halloween trang trí

  Dây chữ halloween trang trí

  Giá bán:
  50,000 ₫
  Dây chữ halloween trang trí

  Tình trạng: Hết hàng

  Giá: 50,000 ₫

  Model: Dây chữ halloween trang trí
  Giá: 50.000VNĐ/cái
  Đặt hàng tối thiểu:
  Đặt hàng tối đa:
  Giao hàng: Trong3 ngày kể từ khi người mua thanh toán
  Ngày đăng: 2016-03-14 Thời hạn: Không giới hạn

  CHI TIẾT
 • Dây kẽm trang trí hình dơi

  Dây kẽm trang trí hình dơi

  Giá bán:
  50,000 ₫
  Dây kẽm trang trí hình dơi

  Tình trạng: Hết hàng

  Giá: 50,000 ₫

  Model: Dây kẽm trang trí hình dơi
  Giá: 50.000VNĐ/cái
  Đặt hàng tối thiểu:
  Đặt hàng tối đa:
  Giao hàng: Trong3 ngày kể từ khi người mua thanh toán
  Ngày đăng: 2016-03-14 Thời hạn: Không giới hạn

  CHI TIẾT
Top